Pochettino hopes to visit Alex Ferguson in hospital

Pochettino hopes to visit Alex Ferguson in hospital