Asian Cup 2019: CĐV ngồi trên núi xem ‘chùa’ trận Triều Tiên – UAE