Jason Whitlock says he has zero faith in Kansas City this weekend