Skip Bayless’ Sunday prediction: ‘Fly Eagles fly, bye Dallas bye’